Jsem český výtvarník Tomáš Diblík. Má tvorba reflektuje pohled na přírodu a planetu způsobem, který zpomaluje uspěchanou dobu a nabíjí pozitivní energií.

 

Současná tvorba

Malba je pro mě osobně produktem samoty a souznění duše s obrazem. Razím heslo, že chceš-li namalovat obraz, musíš s ním být sám. Většina mých děl vzniká olejem, akvarelovými barvami nebo kombinovanou technikou. Oslovila mě také kombinovaná plastická malba, kde se prolíná realita s abstrakcí.

V mých obrazech nenajdete náročná či šokující sdělení, kterým byste nerozuměli. Vybral jsem si cestu romantického a jemného vyjádření s použitím přírodních motivů. Díla jsou podnětem k zastavení, navnímání krásy a atmosféry daného místa způsobem, který vás obejme a nabije pozitivní energií.

Historie Tomáše Diblíka

Výtvarné umění mě přitahovalo už od dětství, ale můj zájem se naplno rozvinul až během vysokoškolských let. Tehdy jsem často pendloval mezi přednáškami a výstavami v pražských galeriích. Posilněný inspirací a chutí malovat jsem v letech 1988 až 1991 vytvořil první výtvarná díla. Ta se po roce 1989 dostala díky přívalu turistů daleko za hranice České republiky.


Po studiích jsme se s manželkou odstěhovali do Vysokého Mýta, kde jsem otevřel vlastní ateliér. Má první samostatná výstava na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 1999 v Choceňském zámku jsem svou práci představil širší veřejnosti, což mě o rok později zavedlo k druhé výstavě v galerii Na Mýtě.


V průběhu let se mé obrazy objevily na několika kolektivních výstavách. Řada mých děl je součástí stálých expozic v galeriích a také v soukromých sbírkách.NAHORU